Butterfly

butterflyKomplexní diferenciálně-diagnostický program prevence a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu  Butterfly® S dětmi proti obezitě.

K úspěšné prevenci a léčbě civilizačních onemocnění je nutné stanovit jednoznačná pravidla od dětství. Cílem preventivně léčebného rodinného programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu pro celou rodinnou jednotku. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění.

Preventivní projekt S dětmi proti obezitě vychází ze základního postulátu, že obezita je závažné chronické onemocnění, kterému lze při časné účelné prevenci předejít. Cílem projektu je podpořit spojené úsilí k ovlivnění stěžejního preventivního prostředí dětské obezity, které vytváří rodina dítěte. Projekt S dětmi proti obezitě je vytvořený především pro cílovou skupinu odborných zdravotnických pracovníků, kterým má dát možnost racionálně se orientovat v problematice dětské obezitologie a možnost stanovit efektivní terapeutická řešení tváří tvář konkrétnímu klientovi.
Projekt sestává z funkčních celků S dětmi proti obezitě NETS dětmi proti obeztiě PUBLISHING (Praktická dětská obezitologie Grada 2012S dětmi proti obezitě IFP Publishing 2011S dětmi proti obezitě EDU ( Semináře a Konference kazuistik a metodiky ambulantní práce Praktická dětská obezitologie Poděbrady 2012, 2013, e-lerning ČLK E 06/09,18/09, 20/09, 35/10, 03/11) S kojenci proti obezitě (Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku) Projekt S dětmi proti obezitě je vytvořen jako otevřená platforma k vědecky podloženým a erudovaným názorům prevence a léčby dětské obezity. Propojením preventivního projektu S dětmi proti obezitě a Caterpillar  s projektem léčby dětské nadváhy a obezity Butterfly Care vzniká ucelená a komplexní koncepce prevence a léčby dětské nadváhy a obezity využitelná v každodenní klinické praxi.

komplexní

S dětmi proti obezitě NET

S dětmi proti obezitě Publishing

S dětmi proti obezitě EDU

S kojenci proti obezitě

Caterpillar Monitor

Caterpillar Research

Caterpillar Prevent

Butterfly Care

Butterfly Terapeutical

Při Vašem zájmu o komplexní diferenciálně- diagnostický program Butterfly S dětmi proti obezitě nás neváhejte kontaktovat.