Programy zaznamenávající růst


RůstCZ

motyl

Program RůstCZ umožňuje pomocí růstových grafů sledovat vývoj dítěte od narození do 18 let. Pomáhá hodnotit individuální růst dítěte porovnáním s referenčními údaji vypracovanými pro českou populaci, sledovat vývoj jednotlivých parametrů během období růstu a upozornit na odchylky od předpokládaného vývoje.  Vzhledem k jednoduchosti a obsaženým metodickým doplňkům jej mohou používat i rodiče se zájmem o harmonický tělesný vývoj svých dětí. Program je  distribuován zdarma SZÚ a volně ke stažení z  webové stránky SZÚ.

Růst 2

motylProgram RŮST2 je určen k průběžnému monitorování základních antropometrických parametrů dětí pro pediatrickou praxi. Obsahuje kartotéku dětí a provedených měření, počítá a umožňuje vytisknout základní antropometrické veličiny. Umožňuje zobrazit, tisknout a publikovat grafy základních antropometrických parametrů. Program je  distribuován zdarma díky sponzorování firmou Novo Nordisk a volně ke stažení z webové stránky.