Elektronická zdravotní knížka

Elektronická zdravotní knížka (EZK) společnosti IZIP je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Princip EZK  spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky. Sami klienti zůstávají po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění v EZK. V EZK je umožněno vkládat antropometrická data zdravotnickým pracovníkům i klentům.

Po on-line zaregistrování obdrží klient doporučeně poštou do vlastních rukou přístupové údaje do EZK během jednoho týdne. V případě, že neobdržíte do dvou týdnů diskrétní obálku s Přístupovým heslem, kontaktuje prosím infolinku tel. 221 458 180.

Online registrační banner

Návod na zprovoznění EZK
Návod na nastavení přístupu do EZK
Návod na  vkládání dat  výšky a váhy  do EZK
Nejčastější otázky a odpovědi EZK