Caterpillar Research

Cílem projektu Caterpillar Research je zjistit aktuální stav výskytu nadváhy a obezity u dětské populace v ČR,  výskyt závažné dětské obezity, včetně věkového období nástupu dětské nadváhy a dynamiky průběhu dětské obezity vzhledem k věku. Výzkumný projekt  je sestavený pro ambulance praktických dětských lékařů.

Prvním krokem v účelné prevenci epidemie obezity je reálná představa o výskytu nadváhy, která následně umožňuje vyvinout odpovídající celospolečenský tlak. Protichůdné zprávy nereprezentativních průzkumů stále intenzivněji poukazují na rostoucí rozpory mezi pohledem odborné a obecné veřejnosti na výskyt nadváhy dětské populace v ČR. Uvádí se, že prevalence obezity u českých dětí je oproti vývoji ve světě příznivější, protože ve Spojených státech amerických trpí nadváhou či obezitou 32 % dětí a u nás obezitou „pouze“ 13%. Pokud se však statistická data očistí o americké minoritní skupiny je výskyt obezity u bělochů v USA „jen“ 11%. Vzhledem k tomu, že neproběhl sedmý celostátní antropologický výzkum, který byl plánován na rok 2011, nemáme v současnosti u dětí validní data o výskytu nadváhy a obezity.

caterpillarSoubory dat o dětské populaci se nacházejí v  databázových souborech antropologických záznamů z preventivních prohlídek v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost. Dovolujeme se obrátit na praktické dětské lékaře  s prosbou ke spolupráci na vyhodnocení BMI antropologických databází z jejich ambulancí. Bohužel se doposud nepodařilo získat sponzora a tak se jedná o dobrovolnou spolupráci. V případě podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme kolegům, kteří na projektu aktivně spolupracují. Díky jejich přispění se zpracovávají unikátní data.

MUDr. Romana Benešová – Praha
MUDr. Renáta Jenkovská – Moravský Krumlov
MUDr. Marta Kotková – Hodonín
MUDr. Helena Letáková – Turnov
MUDr. Lucie Pechočová – České Budějovice
MUDr. Martin Řáha – Chomutov