Caterpillar Monitor

Projekt sledování přiměřeného vývoje a stanovení rizika růstové poruchy.

Posouzení fyzického vývoje dítěte můžeme provádět jednoduše pomocí odpovídajících růstových grafů. Takové hodnocení je nejjednodušším způsobem zjištění zdravotního a výživového stavu dítěte. Včasné rozpoznání odchylného tělesného vývoje od předpokládaných hodnot může upozornit na výskyt závažných onemocnění, a to často ještě před jeho klinickým rozvojem. Jednoduché sledování základních tělesných parametrů umožňuje včas odhalit chybné výživové návyky vedoucí nejen k nadváze, ale i k velmi nízké hmotnosti.

K posouzení přiměřenosti růstu a vývoje dítěte vzhledem k jeho kalendářnímu věku a k posouzení, zda jeho tělesné charakteristiky jsou proporční, zjištěné hodnoty tělesných charakteristik porovnáváme s růstovými grafy. Grafy jsou využívány i v klinické praxi, zejména při sledování účinnosti léčby, tj. při léčbě růstových poruch, při léčbě obezity, v endokrinologii, chirurgii atp. Tělesný růst dítěte však musíme posuzovat vždy v souvislosti s dalšími okolnostmi.

Projekt Caterpillar Monitor umožňuje archivaci a sledování růstových charakteristik dítěte (výška, váha, obvod břicha, paže a hlavy), výškově hmotnostního poměru, BMI a krevního tlaku. Vyhodnocuje genetické riziko nadváhy a upozorňuje na abnormální záznamy, abnormality v rámci plně kojených dětí, abnormality v rámci rodičovské predikce, na poruchu růstového tempa a zvýšeného krevního tlakuV současné době vyhledáváme sponzora, který by projekt zaštítil a umožnil jeho uživatelskou realizaci.

Možné je zaznamenávat základní tělesné rozměry v rámci  Elektronické zdravotní knížky,  Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého v přiložených grafech a v rámci volných listů. K dispozici je sledování a archivace dat v elektronické podobě v rámci  růstových programů.