VZP S dětmi proti obezitě

První krok v prevenci dětské nadváhy

VZP S dětmi proti obezitě

Preventivní leták VZP S dětmi proti obezitě je sestavený pro ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Vznikl z podnětu praktických lékařů, kteří identifikovali za jeden z nejzávažnější problémů v rámci prevence nadváhy a obezity obtížnou a ve vymezeném časovém prostoru preventivní prohlídky jako nerealizovatelnou základní informaci o ohrožení dítěte rozvojem nadváhy. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní krok v cílené prevenci nadváhy, sestavili jsme informativní leták, který je určený pro rizikové rodiny v rámci preventivní prohlídky v 1, 1,5, 3, 5 a 7 letech. Úlohou letáku je podat základní informaci o problematice dětské nadváhy a odkazuje na možnosti její prevence. Preventivní leták S dětmi proti obezitě nemá časově zatížit dětského lékaře složitou diagnostikou a podrobným informováním klientů, ale má především podpořit aktivní úlohu rodiny v prevenci nadváhy případně vyhledat skupinu klientů pro smysluplnou spolupráci.

vzpPreventivní blok sestává z přebalu s metodikou preventivního programu a ze sady 100 letáků pro rodiny ohrožené rozvojem nadváhy.

Preventivní leták se podařilo realizovat díky aktivní podpoře VZP ČR a  do vyčerpání zásob si jej lze bezplatně objednat.VZP_modul-A_CMYK