Úvod

Catterpilar PreventCaterpillar MonitorCatterpilar Research

Cílem projektu Caterpillar je vyhledávání dětí s nadváhou

Prevence vzniku běžné obezity je její jediná účelná „léčba“. Včasný záchyt nástupu nadváhy je hlavní výzvou. Nezastupitelnou úlohu v prevenci vytváří praktický dětský lékař, který může vyhledávat rizikové skupiny a vést je k racionálnímu životnímu stylu. V jeho ambulanci je podle statistických údajů průměrně registrováno 250 dětí s nadváhou. Z toho 80 dětí s obezitou, 20 dětí s komplexními metabolickými změnami a téměř jedno dítě s patognomickou obezitou.

graf home

Prevence a léčba dětská obezity  má významný potenciál, pokud je zahájena včas a racionálně. V 80% případů je to již v předškolním věku. K cílenému preventivně léčebnému přístupu jsou určení  děti se závažným genetickým sklonem. Sledovat jednou za půl roku je vhodné děti, které překročili hranici BMI přes 85 percentil a jeden z rodičů má nadváhu. Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek ve 3 a 5 letech sbirka zakonu2a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti, protože není výjimkou, že první postižený v rodině může být dítě teprve následované nejčastěji otcem. Praktičtí dětští lékaři vnímají za jeden z nejzávažnější problémů v rámci prevence nadváhy a obezity obtížnou a ve vymezeném časovém prostoru preventivní prohlídky jako nedostatečnou informaci o ohrožení dítěte rozvojem nadváhy. Základní informaci o prevenci dětské obezity se věnuje projekt S dětmi proti obezitě. Účelné preventivní nástroje nabízí projekt Caterpillar.

Nejnovější příspěvky

  1. Pracovní schůzka 10.9. 2013 Komentáře nejsou povoleny
  2. Prvé výsledky projektu Caterpillar Research Komentáře nejsou povoleny